Catch up on RTE Player and TG4 Player

  • Tadhg throws Peatsaí out.
  • Vince lays down the law with Caitríona.
  • Pádraig is shocked by what Mack tells him.
  • Will Sonia and Mack get together?
  • Will Caitríona and Vince marry?
  • Malachaí gives Bobbi Lee legal advice.

Tuesday 16 March 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Pádraig fears Dan may have changed his mind about rekindling their relationship, and is desperate to put things right with him. They both realise that there was another force in play wanting to split them up. Who could this be?

Vince feels awful for the hurt he has caused Caitríona. But his hurt turns to anger when he hears Caitríona talking about relationships on the radio. What has Caitríona said?

Áine discovers Sally has stayed with Peatsaí, while Tadhg was away. Will she keep schtum or hang Peatsaí out to dry?

Colm hears they have arrested somebody for Frances murder, and panics thinking it may be Mo. He is relieved when he learns that this is not the case. But whom have they arrested?

Colm is worried about Mo when she feels guilty someone else will be found guilty for her wrong doing (Picture: TG4)

Dé Máirt 16 Márta 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá buairt ar Phádraig go bhfuil a intinn athraithe ag Dan faoin gcaidreamh agus tá sé fiáin rudaí a chuir i gceart leis. Tuigeann siad beirt go raibh duine éigint eile ann a theastaigh uathu go scarfaidís. Cén duine iad seo?

Tá aiféala ar Vince don chaoi gur ghortaigh sé Caitríona. Ach tagann fearg air nuair a chloiseann sé Caitríona ag labhairt faoi chaidrimh ar an raidió. Cad atá ráite ag Caitríona?

Faigheann Áine amach gur fhan Sally le Peatsaí a fhad is a bhí Tadhg as baile. An gcoinneoidh sí a béal dúnta nó an gcrochfaidh sí Peatsaí?

Cloiseann Colm gur gabhadh duine éigint do dhúnmharú Frances agus tagann scaoll air nuair a cheapann sé gur Mo a bhí ann. Tá faoiseamh aige nuair a fhoghlaimíonn sé nach í a bhí ann. Ach cé atá gafa acu?

Vince is between a rock & a hard place & ends up moving home though he’s not welcome (Picture: TG4)

Thursday 18 March 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Niall is far from happy to see a newspaper article referring to Bobbi Lee as Andy’s wife. Bobbi Lee stops Niall from calling the journalist insisting that she will deal with it herself. Will Bobbi Lee put things right or has the newspaper really got it wrong?

Mo, worried Peatsaí may hear her calling out Frances name in her sleep, thinks it best that Peatsaí leave. But where will he go?

Caitríona, struggling to deal with Vince’s betrayal, is livid when she realises Vince didn’t tell Maeve what really happened. Is there any chance these two can forgive and forget?

Bobbi Lee, not wanting to tell Niall the truth about Andy, happily tells Berni what she intends on doing. Berni however thinks it will only cause further strife. What is Bobbi Lee up to?

Caitríona finds out that Vince downplayed the fling to Maeve & cancels the wedding (Picture: TG4)

Déardaoin 18 Márta 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Ní mó ná sásta atá Niall nuair a fheiceann sé alt sa pháipéar a thugann bean Andy ar Bhobbi Lee. Cuireann sí stop le Niall ag glaoch ar an iriseoir agus deir sí leis go dtabharfaidh sí féin aire dó. An mbeidh Bobbi Lee in ann rudaí a chuir i gceart nó an bhfuil sé mícheart i ndáiríre ag an nuachtán?

Tá imní ar Mo go gcloisfidh Peatsaí í ag rá ainm Frances ina codladh agus ceapann sí gurbh fhearr do Pheatsaí fágáil. Ach cá rachaidh sé?

Tá Caitríona ag streachailt le mídhílseacht Vince agus tá sí ar buile nuair a thuigeann sí nár inis sé do Maeve i gceart faoin méid a tharla. An mbeidh síocháin riamh idir an mbeirt seo?

Níl Bobbi Lee ag iarraidh an fhírinne a insint do Niall faoi Andy agus insíonn sí do Bherni faoin méid atá ar intinn aici a dhéanamh. Ach ceapann Berni nach gcruthóidh sé ach tuilleadh trioblóide. Cad atá ar siúl ag Bobbi Lee?

Andy being in the paper again causes Bobbi Lee to really think about their divorce (Picture: TG4)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d