Tuesday 16 March 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Pádraig fears Dan may have changed his mind about rekindling their relationship, and is desperate to put things right with him. They both realise that there was another force in play wanting to split them up. Who could this be?

Vince feels awful for the hurt he has caused Caitríona. But his hurt turns to anger when he hears Caitríona talking about relationships on the radio. What has Caitríona said?

Áine discovers Sally has stayed with Peatsaí, while Tadhg was away. Will she keep schtum or hang Peatsaí out to dry?

Colm hears they have arrested somebody for Frances murder, and panics thinking it may be Mo. He is relieved when he learns that this is not the case. But whom have they arrested?

Colm is worried about Mo when she feels guilty someone else will be found guilty for her wrong doing (Picture: TG4)

Dé Máirt 16 Márta 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá buairt ar Phádraig go bhfuil a intinn athraithe ag Dan faoin gcaidreamh agus tá sé fiáin rudaí a chuir i gceart leis. Tuigeann siad beirt go raibh duine éigint eile ann a theastaigh uathu go scarfaidís. Cén duine iad seo?

Tá aiféala ar Vince don chaoi gur ghortaigh sé Caitríona. Ach tagann fearg air nuair a chloiseann sé Caitríona ag labhairt faoi chaidrimh ar an raidió. Cad atá ráite ag Caitríona?

Faigheann Áine amach gur fhan Sally le Peatsaí a fhad is a bhí Tadhg as baile. An gcoinneoidh sí a béal dúnta nó an gcrochfaidh sí Peatsaí?

Cloiseann Colm gur gabhadh duine éigint do dhúnmharú Frances agus tagann scaoll air nuair a cheapann sé gur Mo a bhí ann. Tá faoiseamh aige nuair a fhoghlaimíonn sé nach í a bhí ann. Ach cé atá gafa acu?

Vince is between a rock & a hard place & ends up moving home though he’s not welcome (Picture: TG4)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d