Thursday 18 March 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Niall is far from happy to see a newspaper article referring to Bobbi Lee as Andy’s wife. Bobbi Lee stops Niall from calling the journalist insisting that she will deal with it herself. Will Bobbi Lee put things right or has the newspaper really got it wrong?

Mo, worried Peatsaí may hear her calling out Frances name in her sleep, thinks it best that Peatsaí leave. But where will he go?

Caitríona, struggling to deal with Vince’s betrayal, is livid when she realises Vince didn’t tell Maeve what really happened. Is there any chance these two can forgive and forget?

Bobbi Lee, not wanting to tell Niall the truth about Andy, happily tells Berni what she intends on doing. Berni however thinks it will only cause further strife. What is Bobbi Lee up to?

Caitríona finds out that Vince downplayed the fling to Maeve & cancels the wedding (Picture: TG4)

Déardaoin 18 Márta 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Ní mó ná sásta atá Niall nuair a fheiceann sé alt sa pháipéar a thugann bean Andy ar Bhobbi Lee. Cuireann sí stop le Niall ag glaoch ar an iriseoir agus deir sí leis go dtabharfaidh sí féin aire dó. An mbeidh Bobbi Lee in ann rudaí a chuir i gceart nó an bhfuil sé mícheart i ndáiríre ag an nuachtán?

Tá imní ar Mo go gcloisfidh Peatsaí í ag rá ainm Frances ina codladh agus ceapann sí gurbh fhearr do Pheatsaí fágáil. Ach cá rachaidh sé?

Tá Caitríona ag streachailt le mídhílseacht Vince agus tá sí ar buile nuair a thuigeann sí nár inis sé do Maeve i gceart faoin méid a tharla. An mbeidh síocháin riamh idir an mbeirt seo?

Níl Bobbi Lee ag iarraidh an fhírinne a insint do Niall faoi Andy agus insíonn sí do Bherni faoin méid atá ar intinn aici a dhéanamh. Ach ceapann Berni nach gcruthóidh sé ach tuilleadh trioblóide. Cad atá ar siúl ag Bobbi Lee?

Andy being in the paper again causes Bobbi Lee to really think about their divorce (Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d