Tuesday 23 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:55pm

Gaynor has no choice but to come clean to Hywel about why she had to get rid of Izzy from Cwmderi. DJ starts having second thoughts on the night before the wedding. The big day arrives and Sioned can’t wait to tie the knot with DJ, but will she get her happy ending? But before DJ begins his new married life, Non pays him a visit to bid a final farewell.

(Picture: S4C)

Dydd Mawrth 23 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:55pm

Does gan Gaynor ddim dewis ond cyfaddef wrth Hywel pam oedd yn rhaid iddi gael gwared ar Izzy o Gwmderi. Dechreua DJ gael traed oer ar noson cyn y briodas. Mae’r diwrnod mawr yn cyrraedd a Sioned yn ysu i gael priodi DJ, ond a fydd yr undod hwn yn fwy o lwyddiant na’i phriodas cyntaf’ Cyn i DJ ddechrau ar ei fywyd newydd priodasol, mae Non yn galw er mwyn ffarwelio am y tro olaf.

(Picture: S4C)

Thursday 25 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As many of the villagers nurse a hangover from the night before, the gossip from the wedding spreads like wildfire through Cwmderi. Meanwhile, Mathew learns that Rhys has been a naughty boy.

Dydd Iau 25 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Wrth i sawl un o’r pentrefwyr ddeffro â phennau tost, mae’r clecs am hanesion y briodas yn drwch drwy’r cwm. Yn y cyfamser, daw Mathew i wybod fod Rhys wedi bod yn fachgen drwg!

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d