Pobol y Cwm spoilers: Tuesday 23 March 2021

Tuesday 23 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:55pm

Gaynor has no choice but to come clean to Hywel about why she had to get rid of Izzy from Cwmderi. DJ starts having second thoughts on the night before the wedding. The big day arrives and Sioned can’t wait to tie the knot with DJ, but will she get her happy ending? But before DJ begins his new married life, Non pays him a visit to bid a final farewell.

(Picture: S4C)

Dydd Mawrth 23 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:55pm

Does gan Gaynor ddim dewis ond cyfaddef wrth Hywel pam oedd yn rhaid iddi gael gwared ar Izzy o Gwmderi. Dechreua DJ gael traed oer ar noson cyn y briodas. Mae’r diwrnod mawr yn cyrraedd a Sioned yn ysu i gael priodi DJ, ond a fydd yr undod hwn yn fwy o lwyddiant na’i phriodas cyntaf’ Cyn i DJ ddechrau ar ei fywyd newydd priodasol, mae Non yn galw er mwyn ffarwelio am y tro olaf.

(Picture: S4C)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: