Thursday 25 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As many of the villagers nurse a hangover from the night before, the gossip from the wedding spreads like wildfire through Cwmderi. Meanwhile, Mathew learns that Rhys has been a naughty boy.

Dydd Iau 25 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Wrth i sawl un o’r pentrefwyr ddeffro â phennau tost, mae’r clecs am hanesion y briodas yn drwch drwy’r cwm. Yn y cyfamser, daw Mathew i wybod fod Rhys wedi bod yn fachgen drwg!

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d