Monday 29 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Dani’s unexplained absence worries Britt whilst Garry has his suspicions about who’s responsible for her disappearance. In the meantime, Luned thinks of a way to seek revenge after Rhys made a fool of her.

Dydd Llun 29 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae absenoldeb Dani yn poeni Britt, ac mae gan Garry ei amheuon ynghylch pwy sy’n gyfrifol am ei diflaniad. Yn y cyfamser, mae Luned yn meddwl am ffordd i ddial ar Rhys am ei twyllo.

Wednesday 31 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Tyler faces an uphill battle as Iolo refuses to see a doctor as his health concerns become more serious. As Tyler worries about Iolo, Cassie and Brynmor become concerned about Kath’s safety as she meets a man with a dodgy past.

Dydd Mercher 31 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Tyler yn wynebu brwydr i berswadio Iolo i fynd i weld doctor wrth i ddifrifoldeb ei bryderon iechyd waethygu. Tra mae Tyler yn gofidio am Iolo, poena Cassie a Brynmor am ddiogelwch Kath pan aiff i gyfarfod dyn sydd â hanes amheus.

Thursday 1 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Cassie puts together a plan to get Kath and Brynmor together, but Brynmor’s going to have to work hard to win Kath over. Ray lets something slip which makes Eifion question his father’s death.

Dydd Iau 1 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Rho Cassie gynllun ar waith i ddod â Kath a Brynmor ynghyd, ond mae’n rhaid i Brynmor weithio’n galed os am greu argraff ar Kath. Mae rywbeth mae Ray’n ei ddweud yn gwneud i Eifion gwestiynu marwolaeth ei dad.

Advertisement