Monday 29 March 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Dani’s unexplained absence worries Britt whilst Garry has his suspicions about who’s responsible for her disappearance. In the meantime, Luned thinks of a way to seek revenge after Rhys made a fool of her.

Dydd Llun 29 Mawrth 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae absenoldeb Dani yn poeni Britt, ac mae gan Garry ei amheuon ynghylch pwy sy’n gyfrifol am ei diflaniad. Yn y cyfamser, mae Luned yn meddwl am ffordd i ddial ar Rhys am ei twyllo.

(Picture: S4C)
Advertisement