Tuesday 30th March 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Bobbi Lee, having received a threatening letter from Andy, refuses to report it to the Gardaí, for fear she could be putting Niall’s life in danger. O’Shea does hear about it, but who has told her?

Reality of rural life bites for Dan and Pádraig when Dan takes umbrage to Tadhg’s snide remarks. Pádraig, no longer affronted by Tadhg’s rude behavior tells Dan to ignore him. Will Dan heed Pádraig’s advice?

Caitríona, despite herself, worries about where Vince could be. She is on the verge of reporting his disappearance when Vince returns. Will Caitríona fall into his arms?

Dé Máirt 30ú Márta 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Faigheann Bobbi Lee litir bhagrach ó Andy agus diúltaíonn sí é a rá leis na Gardaí ar eagla go mbeadh saol Niall á chuir i mbaol aici. Cloiseann O’Shea faoi, ach cé atá tar éis é a rá léi?

Cuireann meon na tuaithe isteach ar Dan agus Pádraig nuair atá Dan maslaithe ag caint shuarach Thaidhg. Ní chuireann drochbhéasa Thaidhg isteach ar Phádraig níos mó agus deir sé le Dan neamhaird a thabhairt air. An nglacfaidh Dan le comhairle Phádraig?

Ina hainneoin féin, tá Caitríona imníoch faoi Vince. Tá sí ar tí dul chomh fada leis na Gardaí le rá leo go bhfuil sé ar iarraidh nuair a fhilleann sé abhaile. An dtabharfaidh sé seo ar ais le chéile iad?

Thursday 1st April 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Relief for Pádraig and Dan when it becomes clear that Sam is clueless to his and Dan’s relationship. Dan however is not happy, and thinks they should be honest with Sam. What will Pádraig do?

Mo, feeling sorry for Caitríona, offers to help her in any way she can. Caitríona immediately takes her up on the offer as she is keen to continue with her documentary on Frances death. Will Mo contribute to Caitríona’s documentary?

Sorcha’s day goes from bad to worse when she realises she may have left drugs in Mack’s hackney. Will Mack find her drugs?

Niall excitedly plans his proposal, and looks forward to surprising the love of his life. Will all go off without a hitch?

Déardaoin 1ú Aibreán 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá faoiseamh ag Pádraig nuair gur soiléir nach bhfuil tuairim ag Sam faoina chaidreamh le Dan. Níl Dan sásta leis seo, áfach agus creideann sé gur cheart dóibh a bheith ionraic leis. Cad a dhéanfaidh Pádraig?

Tá trua ag Mo do Chaitríona agus ofráileann sí cabhrú léi in aon tslí gur féidir. Glacann Caitríona leis an tairiscint láithreach mar go bhfuil sí ag iarraidh leanúint lena clár faisnéise faoi bhás Frances. An gcuideoidh Mo le clár faisnéise Chaitríona?

Téann lá Shorcha i ndonas nuair a thuigeann sí go mb’fhéidir gur fhág sí drugaí i heacnaí Mack. An dtiocfaidh Mack ar a cuid drugaí?

Tá Niall sona sásta i mbun pleanála chun iarraidh ar a ghrá geal é a phósadh. An leanfaidh sé seo ar aghaidh gan stró?

Catch up on RTE Player and TG4 Player

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d