Thursday 25th March 2021

Briain, furious that Sorcha has blabbed to Michelle, and knowing that she is alone at the house, pays her a visit. Is Sorcha’s life in danger?

Caitríona makes it very clear to Vince that she has no intention of getting back with him. Vince is further disappointed when Maeve tells him he ruined everything, and she hates him. Can things get any worse for Vince?

Colm, wanting to protect Mo, lies to O’Shea about seeing Andy in Ros na Rún on the day Frances was murdered. Will Colm’s lie implicate Andy further or have O’Shea questioning this new information?

Berni is far from impressed when she hears Briain lied to the Gardaí to avoid a speeding ticket, and of his treatment of Sorcha while at Coast Guard training. Will Briain manage to get back into Berni’s good books again?

Déardaoin 25ú Márta 2021

Tá Briain ar buile gur inis Sorcha an scéal do Michelle agus nuair atá a fhios aige go bhfuil sí sa mbaile ina haonar, tugann sé cuairt uirthi. An bhfuil saol Shorcha i mbaol?

Soiléiríonn Caitríona do Vince nach bhfuil baol ar bith go rachaidh sí ar ais chuige. Tá tuilleadh cruatain i ndán dó nuair a deir Maeve leis gur loit sé gach rud agus gur fuath léi é. An féidir le cúrsaí éirí níos measa do Vince?

Tá Colm ag iarraidh Mo a chosaint agus insíonn sé bréag do O’Shea faoi Andy a fheiceáil i Ros na Rún an lá gur maraíodh Frances. An mbeidh tuilleadh impleachtaí ag bréaga Choilm do Andy nó an gceisteoidh O’Shea níos mó é?

Ní mó ná sásta atá Berni nuair a chloiseann sí gur inis Briain bréag do na Gardaí chun ticéad luais a sheachaint agus faoin tslí gur chaith sé le Sorcha ag traenáil na nGardaí Cósta. An éireoidh le Briain dul i gcion ar Bherni arís?

Sorcha is empowered after fighting back against Briain (Picture: TG4)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d