Tuesday 23rd March 2021

Mo feels immense guilt that Berni and Bobbi Lee are bearing the brunt of what Andy did, when she knows, above anybody else, he had no involvement in Frances death. What will Mo do?

Pádraig and Dan have eyes only for each other, which Michelle and Sorcha soon pick up on. A worried Pádraig, fearful Sonia will find out, tells Sorcha that he and Dan are not together, and that Dan is not even gay. How will Dan react to this?

Briain is beginning to get on Berni’s nerves and she’s finding fault in all he does. Bobbi Lee thinks Berni should give him a chance. Is Berni coming to the end of her tether with Briain?

Caitríona is disgusted to hear Emma and Rory had an open relationship and wants to hear exactly what happened between her and Vince. Will Emma tell her?

Pádraig & Dan realise it’s going to be much harder than they thought to keep their relationship a secret (Picture: TG4)

Dé Máirt 23ú Márta 2021

Airíonn Mo fíor-chiontach gur Berni agus Bobbi Lee atá thíos leis an méid a rinne Andy nuair atá a fhios aici féin nach raibh baint ná páirt aige le bás Frances. Cad a dhéanfaidh Mo?

Ní fada go bhfeiceann Michelle agus Sorcha go bhfuil Pádraig agus Dan an-tógtha lena chéile. Tá imní ar Phádraig go bhfaighfidh Sonia amach faoi agus insíonn sé do Shorcha nach bhfuil sé féin agus Dan le chéile agus nach bhfuil Dan aerach fiú. Conas a bhraithfidh Dan faoi seo?

Tá Briain ag cur isteach ar Bherni agus tá sí ag fáil locht ar gach ní a dhéanann sé. Creideann Bobbi Lee gur cheart do Bherni deis eile a thabhairt dó. An bhfuil Berni i ndeireadh na péice le Briain?

Tá déistin ar Chaitríona nuair a chloiseann sí go raibh caidreamh oscailte ag Emma agus Rory agus teastaíonn uaithi fáil amach cad go díreach a tharla idir í féin agus Vince. An inseoidh Emma di?

Berni is getting fed up of Briain & Bobbi Lee reminds of the huge sacrifice he has made for her (Picture: TG4)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d