Thursday 1 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Cassie puts together a plan to get Kath and Brynmor together, but Brynmor’s going to have to work hard to win Kath over. Ray lets something slip which makes Eifion question his father’s death.

Dydd Iau 1 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Rho Cassie gynllun ar waith i ddod â Kath a Brynmor ynghyd, ond mae’n rhaid i Brynmor weithio’n galed os am greu argraff ar Kath. Mae rywbeth mae Ray’n ei ddweud yn gwneud i Eifion gwestiynu marwolaeth ei dad.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d