Monday 5 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

With Tyler by his side, Iolo comes to terms with some devastating news as he receives his diagnosis. Meanwhile, Eifion forces Ray to open up about his father’s death.

Dydd Llun 5 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Gyda Tyler wrth ei ochr, ceisia Iolo ddod i delerau â newyddion gofidus wrth iddo dderbyn ei ddiagnosis. Yn y cyfamser, mae Eifion yn gorfodi Ray i fod yn onest ynghylch marwolaeth ei dad.

Tuesday 6 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As Iolo’s situation brings him and Tyler closer, Sion begs Iolo to think carefully before giving Tyler a second chance. Ray agrees to have an honest conversation with Mathew about their family’s mental health history.

Dydd Mawrth 6 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Wrth i Iolo a Tyler glosio dan yr amgylchiadau, mae Sion yn erfyn ar Iolo i beidio a rhoi ail gyfle i Tyler. Cytuna Ray i gael sgwrs onest gyda Mathew ynghylch hanes iechyd meddwl eu teulu.

Wednesday 7 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The time has come for Kelly to face the reality of her failing business as Jason learns of the Cafe’s financial troubles. As Jason confronts Kelly, Gerwyn starts to feel at home at Maes y Deri.

Dydd Mercher 7 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae’r awr yn dod i Kelly orfod wynebu sefyllfa bryderus ei busnes pan daw Jason i wybod am drafferthion ariannol y Caffi. Tra mae Jason yn cwestiynnu Kelly, mae Gerwyn yn dechrau ymgartrefu ym Maes y Deri.

Thursday 8 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

After ghosting Kath for days, Brynmor turns up with an explanation for his lack of communication. Mathew also has some apologising to do if he’s to salvage his relationship with Izzy.

Dydd Iau 8 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae gan Brynmor waith esbonio i’w neud pan daw i weld Kath ar ôl ei hanwybyddu am ddyddiau. Rhaid i Mathew hefyd gwympo ar ei fai os am achub ei berthynas gydag Izzy.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d