Thursday 1st April 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Relief for Pádraig and Dan when it becomes clear that Sam is clueless to his and Dan’s relationship. Dan however is not happy, and thinks they should be honest with Sam. What will Pádraig do?

Mo, feeling sorry for Caitríona, offers to help her in any way she can. Caitríona immediately takes her up on the offer as she is keen to continue with her documentary on Frances death. Will Mo contribute to Caitríona’s documentary?

Sorcha’s day goes from bad to worse when she realises she may have left drugs in Mack’s hackney. Will Mack find her drugs?

Niall excitedly plans his proposal, and looks forward to surprising the love of his life. Will all go off without a hitch?

Thursday 1 April – Niall is taken aback when Bobbi Lee refuses his proposal (Picture: TG4)

Déardaoin 1ú Aibreán 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá faoiseamh ag Pádraig nuair gur soiléir nach bhfuil tuairim ag Sam faoina chaidreamh le Dan. Níl Dan sásta leis seo, áfach agus creideann sé gur cheart dóibh a bheith ionraic leis. Cad a dhéanfaidh Pádraig?

Tá trua ag Mo do Chaitríona agus ofráileann sí cabhrú léi in aon tslí gur féidir. Glacann Caitríona leis an tairiscint láithreach mar go bhfuil sí ag iarraidh leanúint lena clár faisnéise faoi bhás Frances. An gcuideoidh Mo le clár faisnéise Chaitríona?

Téann lá Shorcha i ndonas nuair a thuigeann sí go mb’fhéidir gur fhág sí drugaí i heacnaí Mack. An dtiocfaidh Mack ar a cuid drugaí?

Tá Niall sona sásta i mbun pleanála chun iarraidh ar a ghrá geal é a phósadh. An leanfaidh sé seo ar aghaidh gan stró?

Thursday 1 April – Mo feels under pressure to do an interview with Caitríona about Frances (Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d