Tuesday 6 April 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Niall discovers why Bobbi Lee refused to marry him. Will Niall put a stop to Andy’s threats or cause further heartache for him and Bobbi Lee?

Dan, wanting to have an honest and open relationship with Pádraig, wants Pádraig to tell Sam the truth about them. Will Sonia agree to this?

Caitríona receives a package in the post that has her questioning if she and Vince should be together? What has arrived?

Mack is far from impressed when John Joe, believing Mack is flirting with Sorcha, reminds him that he is still married to his daughter. Mack, irked by John Joe, is propositioned by another, and happily accepts her offer. Who could this woman be?

(Picture: TG4)

Dé Máirt 6ú Aibreán 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tuigeann Niall cén fáth ar dhiúltaigh Bobbi Lee é a phósadh. An gcuirfidh Niall deireadh le bagairtí Andy nó an mbeidh tuilleadh briseadh croí i ndán dó féin agus Bobbi Lee?

Tá Dan ag iarraidh caidreamh oscailte agus ionraic a bheith aige le Pádraig agus tá uaidh go n-inseoidh Pádraig an fhírinne do Sam fúthu. An aontóidh Sonia leis seo?

Tagann beart sa phost do Chaitríona agus cuireann sé ag smaoineamh í ar cheart di féin agus Vince a bheith le chéile. Cad atá tagtha di?

Ní mó ná sásta atá Mack nuair a mheabhraíonn John Joe dó go bhfuil sé fós pósta lena iníon, tar éis go gceapann sé go bhfuil sé ag cliúsaíocht le Sorcha. Tá goimh ar Mack faoi agus nuair a fhaigheann sé tairiscint ó bhean eile, glacann sé go sásta leis. Cén bhean í seo?

(Picture: TG4)

Thursday 8 April 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Pádraig, as much as he loves Dan, will not forsake his son for him. Sonia seeing Pádraig’s despair, realises he misinterpreted what she said, and quickly puts Pádraig straight. Will Pádraig and Dan finally have their happy ever after?

Bobbi Lee is tired of having Andy ruin her happiness and decides enough is enough. What does Bobbi Lee intend on doing?

Vince, when reading Maeve’s diary, is shocked by Maeve’s animosity towards him. Caitríona thinks Vince has only himself to blame but is shocked when Vince lists Caitríona’s many wrongs also. How will Caitríona react?

(Picture: TG4)

Déardaoin 8ú Aibreán 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Cé go bhfuil Pádraig i ngrá le Dan, ní thréigfidh sé a mhac dó. Nuair a fheiceann Sonia go bhfuil Pádraig trína chéile, tuigeann sí nár thuig sé an méid a dúirt sí agus cuireann sí an scéal ina cheart leis. An mbeidh Pádraig agus Dan in ann a bheith lena chéile faoi dheireadh?

Tá Bobbi Lee bréan dá saol a bheith scriosta ag Andy agus beartaíonn sí go gcuirfidh sí deireadh leis. Cad atá beartaithe ag Bobbi Lee?

Nuair a léann Vince dialann Maeve, tá ionadh air nuair a fheiceann sé an nimh a bhraitheann sí dó. Ceapann Caitríona gur air féin atá an locht ach tá ionadh uirthi nuair a insíonn Vince an méid a rinne sí féin mícheart chomh maith di. Cén fhreagra a bheith ag Caitríona?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player

Advertisement