Wednesday 7 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The time has come for Kelly to face the reality of her failing business as Jason learns of the Cafe’s financial troubles. As Jason confronts Kelly, Gerwyn starts to feel at home at Maes y Deri.

Dydd Mercher 7 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae’r awr yn dod i Kelly orfod wynebu sefyllfa bryderus ei busnes pan daw Jason i wybod am drafferthion ariannol y Caffi. Tra mae Jason yn cwestiynnu Kelly, mae Gerwyn yn dechrau ymgartrefu ym Maes y Deri.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d