Monday 12 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Despite Gaynor’s efforts to get rid of Izzy from Cwmderi, Izzy’s less willing to leave when she learns why her mother wants her gone. Meanwhile, Cassie begins to question Lisa’s version of events regarding the attack.

Dydd Llun 12 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Er gwaetha ymdrechion Gaynor i gael gwared ar Izzy o Gwmderi, dyw Izzy ddim mor barod i adael pan ddaw i wybod pam bod ei mam am iddi fynd. Yn y cyfamser, daw’r tyllau yn stori Lisa am yr ymosodiad yn amlwg i Cassie.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d