Monday 12 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Despite Gaynor’s efforts to get rid of Izzy from Cwmderi, Izzy’s less willing to leave when she learns why her mother wants her gone. Meanwhile, Cassie begins to question Lisa’s version of events regarding the attack.

Dydd Llun 12 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Er gwaetha ymdrechion Gaynor i gael gwared ar Izzy o Gwmderi, dyw Izzy ddim mor barod i adael pan ddaw i wybod pam bod ei mam am iddi fynd. Yn y cyfamser, daw’r tyllau yn stori Lisa am yr ymosodiad yn amlwg i Cassie.

(Picture: S4C)

Tuesday 13 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Kath goes to great lengths to impress Brynmor for their third date, but something Cassie mentioned is playing on her mind. Things are looking up for Kelly who receives good news that could save the Cafe.

Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Aiff Kath i drafferth er mwyn creu argraff ar Brynmor ar gyfer eu trydydd dêt, ond mae sylw a wnaeth Cassie’n chwarae ar ei meddwl. Mae bywyd ar i fyny i Kelly sy’n derbyn newyddion a all achub y Caffi.

(Picture: S4C)

Wednesday 14 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Garry and Tyler go head to head as Garry seeks to get rid of Tyler from Iolo’s life. Whilst Tyler fights to be by his husband’s side, Kath feels like giving up on her love life.

Dydd Mercher 14 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Garry a Tyler yn mynd benben wrth i Garry geisio cael gwared ar Tyler o fywyd Iolo. Tra bod Tyler yn ymladd i fod wrth ochr ei gŵr, mae Kath yn teimlo fel rhoi’r gorau iddi ar ei bywyd caru.

(Picture: S4C)

Thursday 15 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Iolo’s devastated when he learns who betrayed his secret as news of his illness becomes the talk of the village. Meanwhile, Mark is mortified when he learns of Kath’s active sex life.

Dydd Iau 15 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Iolo’n gandryll pan ddaw i wybod pwy fradychodd ei gyfrinach wrth i’r newyddion am ei salwch ddod yn destun trafod y pentre. Yn y cyfamser, mae Mark am i’r ddaear ei lyncu pan glyw am fywyd carwriaethol nwydus ei fam.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: