Tuesday 13th April 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Berni is finding it increasingly difficult to be around Briain. Briain picks up on her mood and promises to make them dinner later. Will a romantic meal make or break them?

Vince rocks the boat with Caitríona again, when he accuses her of using his credit card. Caitríona and Vince, at loggerheads, fail to notice the affect it is having on poor Maeve.

O’Shea is determined to find out how Caitríona discovered Frances was on the phone when she was attacked, but her enquiries ruffle some feathers. Will O’Shea discover who the real culprit was?

Pádraig and Dan, having decided to move to Dublin, break the news to Sam. How will Sam react?

(Picture: TG4)

Dé Máirt 13ú Aibreán 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá sé ag éirí níos deacra ar Bherni a bheith thart ar Bhriain. Tugann Briain a cantal faoi deara agus geallann sé go ndéanfaidh sé dinnéar dóibh ar ball. An réiteoidh dinnéar rómánsúil a gcuid fadhbanna?

Tarraingíonn Vince tuilleadh achrainn le Caitríona nuair a chuireann sé i leith gur úsáid sí a chárta creidmheasa. Agus Caitríona agus Vince i mbun troda, ní fheiceann siad an tionchar atá aige ar Maeve bhocht.

Tá O’Shea ag iarraidh a fháil amach conas a bhí a fhios ag Caitríona go raibh Frances ar an bhfón nuair a ionsíodh í, ach cuireann a cuid fiosrúcháin olc ar dhaoine. An dtiocfaidh O’Shea ar an ionsaitheoir?

Tá sé beartaithe ag Pádraig agus Dan bogadh go Baile Átha Cliath le chéile agus insíonn siad do Sam faoi. Cén fhreagra a bheidh ag Sam?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d