Thursday 15th April 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Briain, with his bag packed and ready to leave Berni’s apt, is shocked that she does not remember last night’s conversation. Will Briain remind her of it?

Pádraig helps Bobbi Lee interview for his position in Gaudi’s, but the few applicants that do apply, fail to impress. Pádraig, having high expectations of himself, and of his role, is shocked when Bobbi Lee and Tadhg offer his job to another. Who have they chosen?

Caitríona and Vince are finding it increasingly difficult to be in the same room together, and anything Vince tries to do for Maeve, riles Caitríona. Will they bury the hatchet before it is too late?

A nervous Colm, when questioned by O’Shea, says a little too much. Will his words have dire consequences for Mo?

(Picture: TG4)

Déardaoin 15ú Aibreán 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá a mhála réidh ag Briain chun árasán Bherni a fhágáil agus tá ionadh air nuair nach cuimhin léi comhrá na hoíche aréir. An gcuirfidh Briain i gcuimhe di é?

Cabhraíonn Pádraig le Bobbi Lee agus í ag ullmhú don agallamh dá phost i nGaudi, ach níl mórán cumais ag an dream eile a chuireann isteach air. Tá caighdeán ard ag Pádraig dó féin agus dá ról agus tá ionadh air nuair a ofráileann Tadhg agus Bobbi Lee a phost do dhuine eile. Cé atá roghnaithe acu?

Tá Caitríona agus Vince ag streachailt le bheith sa seomra céanna lena chéile agus nuair a dhéanann Vince aon rud do Maeve, cuireann sé isteach ar Chaitríona. An réiteoidh siad a gcuid fadhbanna sula mbeidh sé ró-dhéanach?

Tá Colm neirbhíseach nuair a cheistíonn O’Shea é agus deir sé an iomarca. An mbeidh droch-iarmhairtí ag an méid atá ráite aige do Mo?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d