Tuesday 20th April 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Caitríona and Vince worry for Maeve’s safety, having no idea where she could be. Will Maeve’s disappearance bring them together or push them further apart?

It’s Pádraig’s last day in Ros na Rún- a place which brought him both joy and heartache. Will his departure be marked by those closest to him or have they forgotten he is leaving today?

Vanessa is none too happy when told of Nathan’s existence and how Berni is of the mind that the apple does not fall from the tree. Vanessa worries Liam Óg could be in danger with Andy and Nathan’s connection to Bobbi Lee. Will Bobbi Lee convince her otherwise?

David tries to console a dejected Briain. Will Briain take his advice on board or continue to pine for Berni?

(Picture: TG4)

Dé Máirt 20ú Aibreán 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá Caitríona agus Vince buartha faoi Maeve agus gan tuairim acu cén áit a d’fhéadfadh sí a bheith. An dtabharfaidh sé seo ar ais le chéile iad nó an mbrúfaidh sé níos faide fós óna chéile iad?

Inniu lá deireanach Phádraig i Ros na Rún – áit a thug ardú croí agus crá croí dó. An mbeidh comóradh ag a chairde dó nó an bhfuil sé dearmadta acu go bhfuil sé le fágáil inniu?

Ní mó ná sásta atá Vanessa nuair a deirtear léi faoi Nathan agus go bhfuil Berni den tuairim go mbriseann an dúchas trí shúile an chait. Tá imní ar Vanessa go bhfuil Liam Óg i gcontúirt le Andy agus ceangal Nathan le Bobbi Lee. An éireoidh le Bobbi Lee í a shuaimhniú?

Déanann David iarracht sólás a thabhairt do Bhriain, atá faoi ghruaim. An nglacfaidh Briain lena chomhairle nó an leanfaidh sé air ag meath le cumha i ndiaidh Bherni?

(Picture: TG4)

Thursday 22nd April 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Mo realises she was duped by Caitríona, and worries what she may have said on the recording. Colm searches Caitríona’s laptop for the recording but finds something far more interesting. What could this be?

Sonia decides to throw caution to the wind and takes Dan’s advice. But will she regret doing so?

Bobbi Lee, having welcomed Vanessa with open arms, is beginning to feel that Liam Óg may not be the only person she is interested in. Could Bobbi Lee be right?

Caitríona and Vince realise they need to bury the hatchet or risk losing Maeve. Is this easier said than done?

(Picture: TG4)

Déardaoin 22ú Aibreán 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tuigeann Mo gur bhuail Caitríona bob uirthi agus tá imní uirthi faoin méid a dúirt sí sa taifead. Téann Colm tríd ríomhaire Chaitríona sa tóir ar an taifead ach tagann sé ar rud éigint i bhfad níos suimiúla. Cad atá faighte aige?

Téann Sonia sa tseans agus glacann sí le comhairle Dan. Ach an mbeidh aiféala uirthi faoi seo?

Tar éis do Bobbi Lee fáilte Uí Cheallaigh a chuir roimh Vanessa, síleann sí anois nach é Liam Óg amháin a bhfuil suim aici ann. An bhfuil an ceart ag Bobbi Lee?

Tuigeann Caitríona agus Vince gur gá dóibh an chloch a chaitheamh as an muinchille nó go gcaillfidh siad Maeve. Ach an fusa a rá ná a dhéanamh?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d