English

Having put an end to her affair, Ellie hopes to move on and begin to fix some of the fractured relationships in her life. Now on compulsory leave from work, she has the time to reflect, face her demons and get well again. But the affair doesn’t seem to want to disappear that easily – Richard isn’t going anywhere without a fight. Moreover, husband Mart already knows about the other man – will he confront Ellie’ Or will the stranger blow her cover before he has a chance’

Welsh

Ar ôl rhoi stop ar yr affêr, mae Ellie’n gobeithio symud ymlaen a dechrau trwsio rhai o’r perthnasoedd yn ei bywyd. Bellach ar absenoldeb gorfodol o’r gwaith, mae ganddi amser i fyfyrio, wynebu ei phroblemau a gwella eto. Ond ymddengys nad yw’r berthynas eisiau diflannu mor hawdd â hynny – nid yw Richard yn mynd i unrhyw le heb frwydr. Ar ben hynny, mae Mart eisoes yn gwybod am ‘y dyn arall’ – a fydd o’n mynd at Ellie am hyn, neu a fydd y dieithryn yn creu twrw cyn iddo gael cyfle’

Cast

  • Hannah Daniel as Ellie
  • Julian Lewis Jones as Richard
  • Rhodri Meilir as Mart

Catch Bregus tonight Sunday, 18 April, 9.00 on S4C and Clic.