English

Ellie soon realises the affect her secret life is having on her family. Menna can sense that things aren’t right and Ellie knows it too well. With her guilt now like a ticking time bomb, she tries her best to make amends, but being ‘caught out’ is the least of her worries as intrusive thoughts begin to bombard her mind. Visions that disrupt and distort reality make her question her own sanity.

Welsh

Dechreua Ellie weld yr effaith mae ei bywyd cudd yn ei gael ar ei theulu. Synhwyra bod Menna yn teimlo’r newid ynddi. Gyda’i heuogrwydd fel bom ar fin ffrwydro, gwnaiff Ellie ei gorau glas i unioni pethau. Ond cael ei dal allan yw’r lleiaf o’i gofidiau wrth i feddyliau ymwthiol darfu ar ei meddwl – gweledigaethau sy’n aflonyddu a gwyrdroi realiti ac yn peri iddi gwestiynu ei hiawn phwyll.

(Video credit: S4C)
 • Producer – Ffion Williams
 • Director – Mared Swain
 • Created by – Mared Swain and Ffion Williams

Cast

 • Alun Ap Brinley as Hywel Aitken
 • Enfys Eira as Menna
 • Hannah Daniel as Ellie
 • Hedydd Dylan as Bet
 • Julian Lewis Jones as Richard
 • Lili Mai Davies as Ellie Ifanc
 • Rhodri Meilir as Mart
 • Sion Ifan as Ems

Catch Bregus tonight Sunday, 11 April, 9.00 on S4C and Clic.