English

Restless, Ellie pushes herself to accept a ‘New Normal’ in the hope that her work as a surgeon will distract her for long enough to survive another day. But like an addict she finds herself drawn to the danger and allure of the affair. As those nearest to her begin to see the cracks, Ellie knows she’s playing a dangerous game – but it’s one she’s struggling to resist.

Welsh

Mewn aflonyddwch mae Ellie yn gorfodi ei hun i dderbyn y ‘Normal Newydd’ gan obeithio bydd ei gwaith fel llawfeddyg yn tynnu ei sylw yn ddigon hir i oroesi diwrnod arall. Ond, fel addict, mae’n cael ei thynnu gan berygl a swyn yr affair. Wrth i’r bobl agosaf ati ddechrau gweld y craciau, fe wyr Ellie ei bod hi’n chwarae gêm beryglus, ond mae’n gêm sy’n anodd iawn iddi osgoi.

(Video credit: S4C)

Cast

 • Alun Ap Brinley as Hywel Aitken
 • Dylan Davies as Tad Ellie
 • Enfys Eira as Menna
 • Hannah Daniel as Ellie
 • Hedydd Dylan as Bet
 • Julian Lewis Jones as Richard
 • Lili Mai Davies as Ellie Ifanc
 • Owain Gwynn as Steve
 • Rhodri Meilir as Mart
 • Sion Ifan as Ems
 • Writer – Ffion Williams
 • Producer – Ffion Williams
 • Director – Ed Thomas
 • Created by – Mared Swain and Ffion Williams
Just what is he up to? (Picture: S4C)

Catch Bregus tonight Sunday, 4 April, 9.00 on S4C and Clic.