English

Disorientated, Ellie finds herself far from home and from the life that she knew yesterday. In the cold light of day she knows that she must go back ‘ to the husband that loves her, the child that needs her and the friends that are hurting as much as she is. All she wants is to forget ‘ but forgetting isn’t easy when you’re haunted by guilt and shame.

Welsh

Mae Ellie yn darganfod ei hun ymhell o adre ac ymhellach fyth oddi wrth y bywyd a adnabyddai ddoe. Yng ngolau dydd, mae’n gwybod bod yn rhaid iddi fynd nôl – ond sut y gall hi wynebu’r bobol mae’n eu caru ar ôl yr hyn sydd wedi digwydd’ Anghofio yw’r unig ffordd ‘ ond dyw anghofio ddim yn hawdd pan fo euogrwydd a cywilydd yn eich poenydio i’r craidd.

(Picture: S4C)
 • Writer – Ffion Williams
 • Producer – Ffion Williams
 • Director – Ed Thomas
 • Created by – Mared Swain and Ffion Williams

Cast

(Video: S4C)
 • Enfys Eira as Menna
 • Hannah Daniel as Ellie
 • Hedydd Dylan as Bet
 • Rhodri Meilir as Mart
 • Sion Ifan as Ems
 • Sara Gregory as Lucy
 • Rebecca Hayes as Carly
 • Lili Mai Davies as Ellie Ifanc
 • Julian Lewis Jones as Richard

Catch Bregus tonight Sunday, 28 March, 9.00 on S4C and Clic.