Monday 19 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As Izzy reveals exactly how she spent her mother’s money, a painful memory from the past comes back to haunt her. Meanwhile, Kelly finds herself caught in a turf war between Garry and Dylan.

Dydd Llun 19 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Wrth i Izzy ddatgelu yn union sut y gwariodd arian ei mam, mae clwyfau’r gorffennol yn cael eu hagor. Yn y cyfamser, caiff Kelly ei dal yng nghanol brwydr blentynaidd Garry a Dylan.

Tuesday 20 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Iolo’s determined to go ahead with arranging his funeral despite how painful this is for those closest to him. As Tyler and Sion struggle with his behaviour, they must respect Iolo’s wishes if they want to remain a part of his life.

Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Iolo’n benderfynol o fwrw mlaen gyda threfniadau ei angladd er gwaetha’r boen mae hyn yn achosi i’r rhai sy’n ei garu. Rhaid i Tyler a Sion dderbyn dymuniadau Iolo os am aros yn rhan o’i fywyd.

Catch up on all the drama in Cwmderi via BBC Iplayer and S4C Clic.

Wednesday 21 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Despite Brynmor’s efforts to keep the peace, Mark is adamant that Brynmor will not become a part of the family. With love in the air, Ffion has a proposition for Rhys that he can’t refuse.

Dydd Mercher 21 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Er gwaetha ymdrechion Brynmor i gadw’r heddwch, mae Mark yn benderfynol na fydd Brynmor yn dod yn rhan o’r teulu. Wrth i gariad flaguro’n y cwm, mae gan Ffion gynnig i Rhys na all wrthod.

Thursday 22 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The time has come for Izzy and Gaynor to confront an incident from their past that has derailed their relationship. As Gaynor is forced to face up to an uncomfortable truth, Mark is adamant he will uncover Brynmor’s dirty secrets.

Dydd Iau 22 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Daw’r amser i Gaynor ag Izzy wynebu digwyddiad o’u gorffennol sydd wedi cael effaith andwyol ar eu perthynas. Wrth i Izzy godi hen grachen, mae Mark yn benderfynol o ddadorchuddio cyfrinachau budr Brynmor.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d