Thursday 15 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Iolo’s devastated when he learns who betrayed his secret as news of his illness becomes the talk of the village. Meanwhile, Mark is mortified when he learns of Kath’s active sex life.

Dydd Iau 15 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Iolo’n gandryll pan ddaw i wybod pwy fradychodd ei gyfrinach wrth i’r newyddion am ei salwch ddod yn destun trafod y pentre. Yn y cyfamser, mae Mark am i’r ddaear ei lyncu pan glyw am fywyd carwriaethol nwydus ei fam.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d