Wednesday 14 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Garry and Tyler go head to head as Garry seeks to get rid of Tyler from Iolo’s life. Whilst Tyler fights to be by his husband’s side, Kath feels like giving up on her love life.

Dydd Mercher 14 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Garry a Tyler yn mynd benben wrth i Garry geisio cael gwared ar Tyler o fywyd Iolo. Tra bod Tyler yn ymladd i fod wrth ochr ei gŵr, mae Kath yn teimlo fel rhoi’r gorau iddi ar ei bywyd caru.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d