Wednesday 21 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Despite Brynmor’s efforts to keep the peace, Mark is adamant that Brynmor will not become a part of the family. With love in the air, Ffion has a proposition for Rhys that he can’t refuse.

Dydd Mercher 21 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Er gwaetha ymdrechion Brynmor i gadw’r heddwch, mae Mark yn benderfynol na fydd Brynmor yn dod yn rhan o’r teulu. Wrth i gariad flaguro’n y cwm, mae gan Ffion gynnig i Rhys na all wrthod.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d