Monday 26 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Colin believes that he knows of a way to comfort Iolo through his illness as he turns up on Iolo’s doorstep with a pineapple. Meanwhile, Kelly must consider drastic measures if she’s to ensure a future for the Cafe.

Dydd Llun 26 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Ymddangosa Colin ar stepen ddrws Iolo gyda phinafal gan honni y gall helpu Iolo i leddfu ei bryderon. Yn y cyfamser, rhaid i Kelly ystyried opsiynau mwy mentrus os am sicrhau dyfodol i’r Caffi.

Tuesday 27 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Sion outlines some controversial conditions to his offer for the Cafe which will mean big changes for Kelly. Meanwhile, Seren’s misdemeanours force Dani and Garry to confront what has triggered her recent bad behaviour.

Dydd Mawrth 27 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Sion yn amlinellu amodau dadleuol i’w gynnig am y Caffi a fydd yn golygu newid byd i Kelly. Yn y cyfamser, mae ymddygiad trafferthus Seren yn gorfodi Dani a Garry i wynebu beth sydd wrth wraidd ei chamymddwyn diweddar.

Catch up on all the drama in Cwmderi via BBC Iplayer and S4C Clic.

Wednesday 28 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Cassie decides to intervene in her friend’s lovelife as a heartbroken Kath feels sorry for herself after Brynmor breaks her heart. In the meantime, Iolo’s decision to look into alternative treatments causes more tensions within his family.

Dydd Mercher 28 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Penderfyna Cassie ymyrryd ym mherthynas ei ffrind pan gaiff lond bol ar Kath yn llyfu ei chlwyfau wedi i Brynmor dorri ei chalon. Draw yn Rhif 7, mae penderfyniad Iolo i ymchwilio i driniaeth amgen yn achosi mwy o densiwn o fewn ei deulu.

Thursday 29 April 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Kelly’s loyalties are called into question as Sion faces a new bidder for the Cafe who trumps his offer. As Kelly toys with the fate of the Cafe, Mathew’s efforts to give Izzy the best 30th birthday bash doesn’t go to plan.

Dydd Iau 29 Ebrill 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Rhaid i Kelly wynebu penderfyniad mawr wrth iddi dderbyn cynnig uwch am y Caffi sy’n trechu cynnig Sion. Wrth i Kelly ystyried tynged y Caffi, mae ymdrechion Mathew i roi’r dathliad penblwydd gorau i Izzy yn mynd yn ofer.

Advertisement