Tuesday 4 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Kelly’s situation goes from bad to worse as she receives news that forces her to reconsider her future. Rhys also gets a reality check as his friends begin to turn their back on him due to his recent behaviour.

Dydd Mawrth 4 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Aiff pethau o ddrwg i waeth i Kelly wrth iddi dderbyn newyddion sy’n ei gorfodi i ailystyried ei dyfodol. Rhaid i Rhys hefyd wynebu gwirioneddau am ei fywyd wrth i’w ffrindiau ddechrau troi cefn arno o ganlyniad i’w ymddygiad diweddar.

(Picture: S4C)