Monday 3 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As the Cafe closes its doors on its chapter with Kelly at the helm, the new manager announces his intentions of a different future for the Cafe. Meanwhile, Mark visits a potential suitor from the village in a bid to reignite his love life.

Dydd Llun 3 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Wrth i’r Caffi gau ei ddrysau ar bennod gyda Kelly wrth y llyw, mae’r perchennog newydd yn cyhoeddi ei fwriad i roi dyfodol gwahanol i’r Caffi. Yn y cyfamser, aiff Mark i ymweld ag un o drigolion sengl y Cwm mewn ymgais i adfywio ei fywyd carwriaethol.

(Picture: S4C)
Advertisement