Monday 3 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As the Cafe closes its doors on its chapter with Kelly at the helm, the new manager announces his intentions of a different future for the Cafe. Meanwhile, Mark visits a potential suitor from the village in a bid to reignite his love life.

Dydd Llun 3 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Wrth i’r Caffi gau ei ddrysau ar bennod gyda Kelly wrth y llyw, mae’r perchennog newydd yn cyhoeddi ei fwriad i roi dyfodol gwahanol i’r Caffi. Yn y cyfamser, aiff Mark i ymweld ag un o drigolion sengl y Cwm mewn ymgais i adfywio ei fywyd carwriaethol.

Tuesday 4 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Kelly’s situation goes from bad to worse as she receives news that forces her to reconsider her future. Rhys also gets a reality check as his friends begin to turn their back on him due to his recent behaviour.

Dydd Mawrth 4 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Aiff pethau o ddrwg i waeth i Kelly wrth iddi dderbyn newyddion sy’n ei gorfodi i ailystyried ei dyfodol. Rhaid i Rhys hefyd wynebu gwirioneddau am ei fywyd wrth i’w ffrindiau ddechrau troi cefn arno o ganlyniad i’w ymddygiad diweddar.

Catch up on all the drama in Cwmderi via BBC Iplayer and S4C Clic.

Wednesday 5 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Iolo’s family begin to worry when there’s no sign of him on the day he’s expected in hospital for his operation. As Tyler and Sion search for Iolo, Mark’s suspicions are confirmed as he catches Brynmor red handed snooping through Kath’s belongings.

Dydd Mercher 5 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Dechreua deulu Iolo boeni pan nad oes sôn amdano ar ddiwrnod ei apwyntiad yn yr ysbyty ar gyfer ei lawdriniaeth. Tra mae Tyler a Sion yn chwilio’n daer am Iolo, caiff amheuon Mark eu cadarnhau wrth iddo ddal Brynmor yn busnesa trwy eiddo Kath.

Thursday 6 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The search for Iolo becomes desperate for his family as Iolo risks losing out on a vital operation to treat his cancer. Meanwhile at Maes y Deri, the champagne is out for Kath and Brynmor as they celebrate some happy news.

Dydd Iau 6 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae’r pwysau’n cynyddu ar deulu Iolo i ddod o hyd iddo wrth iddo beryglu colli llawdriniaeth hanfodol i drin ei gancr. Draw ym Maes y Deri, caiff y siampên ei agor i ddathlu newyddion hapus Brynmor a Kath.