Tuesday 4th May 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Fia is nervous about meeting Liam Óg in person today and hopes he will be happy to see her. Will Fia be disappointed?

Mo and Colm are surpised when Charlie returns to Ros na Rún. Colm thinks she has an ulterior motive and doesn’t give her much of his time. Will Mo and Colm turn their back on Charlie?

Caoilfhionn, having gotten what she wanted off Fiach, has no reason to stay in Ros na Rún. Or has she?

Áine, although pleased that Peatsaí and Sally are together would much rather Sally didn’t live with them. What will Áine do?

(Picture: TG4)

Dé Máirt 4ú Bealtaine 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá Fia neirbhíseach chun bualadh le Liam Óg inniu agus tá súil aici go mbeidh sé sásta í a fheiceáil. An mbeidh díomá ar Fhia?

Tá ionadh ar Mo agus Colm nuair a fhilleann Charlie ar Ros na Rún. Is dóigh le Colm go bhfuil aidhm fholaigh aici agus ní thugann sé mórán aird uirthi. An dtabharfaidh Mo agus Colm droim láimhe do Charlie?

Agus an méid a bhí uaithi ó Fhiach faighte aici, níl cúis ar bith ag Caoilfhionn fanacht i Ros na Rún. Nó an bhfuil?

Cé go bhfuil Áine sásta go bhfuil Peatsaí agus Sally le chéile, b’fhearr léi muna mbeadh Sally ina cónaí leo. Cad a dhéanfaidh Áine?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player