Thursday 6th May 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Try as they might Caoilfhionn and O’Shea only seem to rub each other up the wrong way. Will these two ever see eye to eye?

Mo, when quizzing Charlie about her plans discovers some shocking news. Charlie however swears Mo to secrecy. Will Mo keep her word or confide in Colm?

Sally’s fussing reaches new heights when she discovers Peatsaí has diabetes. Will Áine manage to keep her emotions in check?

Bobbi Lee thinks Fia is more concerned about herself than Liam Óg and suggests Niall have a word with her. Will Niall do this?

(Picture: TG4)

Déardaoin 6ú Bealtaine 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Ainneoin a gcuid iarrachtaí, is cosúil nach féidir le Caoilfhionn agus O’Shea ach a bheith ag cur isteach ar a chéile. An réiteoidh an bheirt seo lena chéile riamh?

Nuair atá Charlie á ceistiú ag Mo, cloiseann sí scéal a bhaineann stangadh aisti. Cuireann Charlie faoi mhionn rúndachta í. An bhfanfaidh Mo ina tost nó an inseoidh sí do Cholm é?

Tagann fás níos mó ar cháiréis Sally nuair a fhoghlaimíonn sí go bhfuil diabetes ar Pheatsaí. An éireoidh le hÁine í a chiúnú?

Ceapann Bobbi Lee go bhfuil Fia níos gafa léi féin ná le Liam Óg agus molann sí do Niall focal a bheith aige léi. An ndéanfaidh Niall é seo?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player