Tuesday 11th May 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Mo insists that Charlie be open and honest with Colm before leaving Ros na Rún. Will Charlie do as she is told or cause more upheaval for Colm and Mo?

Tadhg, wanting rid of Sally upsets Peatsaí. Unable to take any more of Tadhg’s snide remarks, Peatsaí tells him where to go. Will Tadhg regret opening his big mouth?

Fia has an important skype call today, and if all goes well she could land her dream job. Will Fia manage to impress or scupper any chances of employment?

O’Shea is doing her damndest to reconnect with Caoilfhionn but is finding it very difficult. Is all hope lost when Caoilfhionn packs her bags to leave?

(Picture: TG4)

Dé Máirt 11ú Bealtaine 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Áitíonn Mo gur cheart do Charlie a bheith ionraic agus oscailte le Colm roimh di Ros na Rún a fhágáil. An ndéanfaidh Charlie mar deirtear léi nó an gcruthóidh sí tuilleadh achrainn do Cholm agus Mo?

Tá Tadhg ag iarraidh an scrios a chuir ar Sally agus tá Peatsaí trína chéile aige. Tá a dhóthain ag Peatsaí de agus insíonn sé dó go bhfuil. An mbeidh aiféala ar Thadhg gur oscail sé a bhéal mór?

Tá glaoch skype tábhachtach ag Fia inniu agus má éiríonn léi, tá seans go bhfaighfidh sí an post is ansa léi. An éireoidh le Fia dul i gcion orthu nó an loitfidh sí aon deis fostaíochta a bhí aici?

Tá O’Shea ag déanamh a seacht ndícheall a caidreamh le Caoilfhionn a fheabhsú ach níl sé éasca. An bhfuil gach dóchas caillte nuair a réitíonn Caoilfhionn a cuid málaí le fágáil?

(Picture: TG4)