Thursday 13th May 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Mo wants to talk to Colm about Charlie but he refuses to discuss her. Colm later meets Charlie, and without Mo’s knowledge, comes to an agreement with her. What has Colm agreed to do?

Bobbi Lee thinks Fia has her eyes on her man, and does not like it. Her suspicions are roused further when she sees Fia has a ‘selfie’ of Niall and Liam Óg, as her laptop screensaver. Does Bobbi Lee have cause for concern?

Rory, believing that he and Emma were sticking to the rules of their ‘open marriage’, is shocked to discover that Emma slept with Mack. Emma however is unrepentant as she reminds Rory it was him who had a problem adhering to them, not her. How will Rory react?

Caoilfhionn, knowing how good Fiach is at playing poker, suggests they set up a game. Fiach reminds her about what happened when they last played poker in Canada, and thinks it wouldn’t be a good idea. Will Caoilfhionn manage to persuade him otherwise?

(Picture: TG4)

Déardaoin 13ú Bealtaine 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá Mo ag iarraidh labhairt le Colm faoi Charlie ach diúltaíonn sé labhairt fúithi. Téann Colm le bualadh le Charlie ina dhiaidh sin gan a rá le Mo agus tagann siad ar réiteach. Cén réiteach é seo?

Ceapann Bobbi Lee go bhfuil suim ag Fia ina fear agus ní thaitníonn sé léi. Tagann tuilleadh amhrais uirthi nuair a fheiceann sí go bhfuil selfie de Niall agus Liam Óg aici mar ‘screensaver’ ar a ríomhaire. An bhfuil cúis ag Bobbi Lee a bheith buartha?

Chreid Rory go raibh sé féin agus Emma ag leanacht rialacha a ‘bpósadh oscailte’, agus tá ionadh air nuair a fhoghlaimíonn sé gur chodail sí le Mack. Tá Emma neamhaithreach, áfach agus cuireann sí i gcuimhne dó gurb é siúd a raibh deacrachtaí aige ag leanacht na rialacha agus ní ise. Cén fhreagra a bheidh ag Rory air seo?

Agus fios aici go bhfuil Fiach an-mhaith ag imirt pócair, molann Caoilfhionn cluiche a bheith acu. Cuireann Fiach an méid a tharla an uair deireanach a d’imríodar pócar i gCeanada i gcuimhne di agus ceapann sé nach smaoineamh maith a bheadh ann. An mbeidh Caoilfhionn in ann a intinn a athrú?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player