Thursday 6 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The search for Iolo becomes desperate for his family as Iolo risks losing out on a vital operation to treat his cancer. Meanwhile at Maes y Deri, the champagne is out for Kath and Brynmor as they celebrate some happy news.

Dydd Iau 6 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae’r pwysau’n cynyddu ar deulu Iolo i ddod o hyd iddo wrth iddo beryglu colli llawdriniaeth hanfodol i drin ei gancr. Draw ym Maes y Deri, caiff y siampên ei agor i ddathlu newyddion hapus Brynmor a Kath.

(Picture: S4C)