Monday 10 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Excitement as Colin shares his plans to marry Britt officially but will it be plain sailing after Britt overhears about Colin and Eileen’s drunken antics over Christmas’ Jaclyn receives an exciting offer from Eileen.

Dydd Llun 10 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Colin wedi cyffroi yn lan wrth iddo drefnu priodi Britt yn swyddogol, ond a fydd Brit mor gyffrous ar ôl gorglywed am noson feddwol Colin ag Eileen dros y Nadolig’ Mae gan Eileen gynnig cyffrous i Jaclyn.

Tuesday 11 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

On hearing that Ffion is unwell, Hywel is worried that she might have fallen off the wagon again. How long can Ffion keep her secret from Hywel’ There’s a clash between Penrhewl and the farm next door as Eileen’s neighbour is adamant he wants to install solar panels on the land.

Dydd Mawrth 11 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Hywel yn poeni fod Ffion yn yfed eto yn dilyn ei habsenoldeb o’r gwaith ond am ba hyd y gall Ffion gadw ei chyfrinach wrth Hywel’ Dydy pethau ddim yn dda rhwng Penrhewl a’r fferm drws nesa wrth i gymydog Eileen fynnu gosod panelu solar ar ei dir.

Catch up on all the drama in Cwmderi via BBC Iplayer and S4C Clic.

Wednesday 12 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Following Iolo’s surgery, is there hope for his and Tyler’s relationship’ Ffion confesses to Hywel that she’s pregnant but refuses to reveal who the father is.

Dydd Mercher 12 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Yn dilyn llawdriniaeth Iolo, oes gobaith iddo a Tyler ail-ddechrau eu perthynas’ Mae Ffion yn cyfaddef wrth Hywel ei bod yn disgwyl babi, ond gwrthod datgelu pwy yw’r tad y gwna Ffion.

Thursday 13 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Jason and Kelly’s relationship is put under strain when they face the possibility of being homeless. Gerwyn goes to extreme lengths to fund his trip with Guto to South America.

Dydd Iau 13 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Aiff pethau o chwith rhwng Kelly a Jason wrth iddynt wynebu bod yn ddigartref. Mae Gerwyn yn mynd i eithafon er mwyn ariannu ei drip gyda Guto i Dde America.