Monday 10 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Excitement as Colin shares his plans to marry Britt officially but will it be plain sailing after Britt overhears about Colin and Eileen’s drunken antics over Christmas’ Jaclyn receives an exciting offer from Eileen.

Dydd Llun 10 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Colin wedi cyffroi yn lan wrth iddo drefnu priodi Britt yn swyddogol, ond a fydd Brit mor gyffrous ar ôl gorglywed am noson feddwol Colin ag Eileen dros y Nadolig’ Mae gan Eileen gynnig cyffrous i Jaclyn.

(Picture: S4C)