Tuesday 11 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

On hearing that Ffion is unwell, Hywel is worried that she might have fallen off the wagon again. How long can Ffion keep her secret from Hywel’ There’s a clash between Penrhewl and the farm next door as Eileen’s neighbour is adamant he wants to install solar panels on the land.

Dydd Mawrth 11 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae Hywel yn poeni fod Ffion yn yfed eto yn dilyn ei habsenoldeb o’r gwaith ond am ba hyd y gall Ffion gadw ei chyfrinach wrth Hywel’ Dydy pethau ddim yn dda rhwng Penrhewl a’r fferm drws nesa wrth i gymydog Eileen fynnu gosod panelu solar ar ei dir.

(Picture: S4C)