Thursday 13 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Jason and Kelly’s relationship is put under strain when they face the possibility of being homeless. Gerwyn goes to extreme lengths to fund his trip with Guto to South America.

(Picture: S4C)

Dydd Iau 13 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Aiff pethau o chwith rhwng Kelly a Jason wrth iddynt wynebu bod yn ddigartref. Mae Gerwyn yn mynd i eithafon er mwyn ariannu ei drip gyda Guto i Dde America.