Monday 17 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

John Deri Fawr tries his luck and asks Eileen for a date to the Deri, but will she accept’ Iolo is fed up of people fussing but he gets some joy from an unexpected direction.

Dydd Llun 17 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae John Deri Fawr yn trio ei lwc ac yn gofyn i Eileen fynd am ginio gydag ef i’r Deri. A chaiff ei themptio’ Caiff Iolo ddigon ar bobl yn poeni amdano ond buan y daw daioni iddo o gyfeiriad annisgwyl.

Tuesday 18 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Colin has a pang of guilt a day before his wedding with Britt. Is he having cold feet’ It’s Tesni’s first day working in Sion’s book shop but soon enough she is put in an awkward situation.

Dydd Mawrth 18 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Daw euogrwydd Colin i’w boeni ar ddiwrnod cyn ei briodas gyda Britt. Ydy e’n cael traed oer’ Mae diwrnod cyntaf Tesni yn siop lyfrau Sion wedi cyrraedd a chaiff ei rhoi mewn sefyllfa lletchwith.

Catch up on all the drama in Cwmderi via BBC Iplayer and S4C Clic.

Wednesday 19 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The big day has arrived but who will Colin choose, Britt or Eileen’ Hywel finally learns who the father of Ffion’s baby is.

Dydd Mercher 19 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae diwrnod y briodas swyddogol wedi cyrraedd, ond pwy fydd Colin yn dewis, Britt neu Eileen’ Mae Hywel yn darganfod pwy yw tad babi Ffion.

Thursday 20 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

How will the father of Ffion’s baby react when he discovers that he has a baby on the way’ Iolo gets the results from his mastectomy operation.

Dydd Iau 20 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Sut fydd tad babi Ffion yn ymdopi pan ddaw i wybod fod ganddo blentyn ar y ffordd’ Caiff Iolo newyddion am ganlyniad ei driniaeth cancr y fron.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: