Monday 17 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

John Deri Fawr tries his luck and asks Eileen for a date to the Deri, but will she accept’ Iolo is fed up of people fussing but he gets some joy from an unexpected direction.

Dydd Llun 17 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae John Deri Fawr yn trio ei lwc ac yn gofyn i Eileen fynd am ginio gydag ef i’r Deri. A chaiff ei themptio’ Caiff Iolo ddigon ar bobl yn poeni amdano ond buan y daw daioni iddo o gyfeiriad annisgwyl.

(Picture: S4C)