Thursday 20th May 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Vanessa, when told about what happened between Fia and Niall last night, does her damndest to convince Niall that Fia acted foolishly, but that he should in no way, be concerned about Liam Óg’s wellbeing. Will Niall believe her?

Michelle takes great joy in ridiculing Rory when she discovers the predicament he is in. But it is Caitríona who gets the last laugh when she sends a picture of a half naked Rory to her arch nemesis Emma. How will Emma react?

Sonia has the hots for Mack, and looks forward to meeting up with him later. Her bubble is soon burst when she sees Mack and Caoilfhionn together, and her heart sinks on discovering he also slept with her. What will Sonia do?

Mo feels she is playing second fiddle to Charlie, with Colm tending to her every need. But when Tadhg starts ridiculing her Mo finds herself jumping to her defense, and in doing so, realises Charlie is and will always be an integral part of their lives.

(Picture: TG4)

Déardaoin 20ú Bealtaine 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Nuair a insítear do Vanessa faoin méid a tharla idir Fhia agus Niall aréir, déanann sí a dícheall a chur ina luí ar Niall go raibh an méid a rinne Fia amaideach ach nach bhfuil aon chúis imní aige faoi Liam Óg. An gcreidfidh Niall í?

Baineann Michelle taitneamh as ceap magaidh a dhéanamh de Rory nuair a fheiceann sí i sáinn é. Ach ‘sí Caitríona a mbíonn an spraoi is mó aici nuair a chuireann sí pictiúr de Rory agus é leath-nocht go dtína namhaid, Emma. Cén fhreagra a bheidh ag Emma?

Tá suim ag Sonia i Mack agus tá sí ag súil le bualadh leis ar ball. Ní fada go dtagann díomá uirthi nuair a fheiceann sí Mack agus Caoilfhionn lena chéile agus nuair a fhoghlaimíonn sí gur chodail sé léi. Cad a dhéanfaidh Sonia?

Airíonn Mo go bhfuil tús áite á thabhairt do Charlie agus Colm ag tabhairt aire do ghach cúram atá aici. Ach nuair a thosaíonn Tadhg á maslú, cosnaíonn Mo í, agus tuigeann sí leis seo go bhfuil agus go mbeidh Charlie mar chuid dá saoil go deo.

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: