Thursday 20 May 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

There is a great demand for Glenda’s cakes, but with her stuck at home with an injured hand, Mel has to call for help. Wyn’s old furniture causes nothing but trouble for Arthur, while Mathew has nobody to turn to but Barry and he finds himself taking a step that could change things for ever.

Dydd Iau 20 Mai 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae galw mawr am gacennau Glenda, ond gyda’i bod yn sownd gartref gyda llaw wedi’i hanafu, mae’n rhaid i Mel alw am help. Nid yw hen ddodrefn Wyn yn achosi dim ond trafferth i Arthur, tra nad oes gan Mathew neb i droi ato ond Barry ac mae’n ei gael ei hun yn cymryd cam a allai newid pethau am byth.

(Picture: S4C)
Advertisement