Tuesday 25 May 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Arthur is having no luck in trying to sell the furniture but he is not willing to let a few woodworm get in his way, and by the end of the day something unexpected cheers him up. It’s Llew’s birthday and Sophie is determined to make the day memorable for him. Unfortunately for Philip, the party is completely ruined for him by some surprise news from Glenda. As Barry offers Mathew help with his painkiller addiction, the deputy headmaster realises that he has put himself in a very dangerous situation.

(Picture: S4C)

Dydd Mawrth 25 Mai 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Nid yw Arthur yn cael unrhyw lwc wrth geisio gwerthu’r dodrefn ond nid yw’n fodlon gadael i ychydig o bryfed genwair fynd yn ei ffordd, ac erbyn diwedd y dydd mae rhywbeth annisgwyl yn ei godi. Mae’n ben-blwydd Llew ac mae Sophie yn benderfynol o wneud y diwrnod yn gofiadwy iddo. Yn anffodus i Philip, mae’r blaid wedi’i difetha’n llwyr iddo gan ychydig o newyddion annisgwyl gan Glenda. Wrth i Barry gynnig help i Mathew gyda’i gaethiwed i gyffuriau lladd poen, mae’r dirprwy brifathro yn sylweddoli ei fod wedi rhoi ei hun mewn sefyllfa beryglus iawn.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: