Tuesday 15 June 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Things are still frosty between Carwyn and Iestyn and are about to go from bad to worse as Carwyn decides to confront Barry about his doubts. Before the end of day, Barry gives Iestyn a piece of his mind and in his temper, Iestyn storms to the Iard to take his anger out on his father. John is in a romantic mood and begins arrangements for a few nights away, but Caitlin’s unexpected appearance takes all of Sian’s attention. Sophie and Dylan’s barbecue arrangement do not work out very well either

Dydd Mawrth 15 Mehefin 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae pethau’n dal i fod yn rhewllyd rhwng Carwyn ac Iestyn ac ar fin mynd o ddrwg i waeth wrth i Carwyn benderfynu wynebu Barry am ei amheuon. Cyn diwedd y dydd, mae Barry yn rhoi darn o’i feddwl i Iestyn ac yn ei dymer, fe wnes i estyn stormydd i’r Iard i dynnu ei ddicter allan ar ei dad. Mae John mewn hwyliau rhamantus ac yn dechrau trefniadau am ychydig nosweithiau i ffwrdd, ond mae ymddangosiad annisgwyl Caitlin yn cymryd holl sylw Sian. Nid yw trefniant barbeciw Sophie a Dylan yn gweithio allan yn dda iawn chwaith.

(Picture: S4C)