Monday 24 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As Garry and Dylan try to woo Dani, who will succeed in attracting her attention? Cassie interviews candidates for a barmaid job at the Deri and Sara and Kelly go head to head.

Dydd Llun 24 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Gyda Garry a Dylan yn awyddus i swyno Dani, pwy fydd yn llwyddo i gael ei sylw? Wrth i Cassie gynnal cyfweliadau, rhaid i Sara a Kelly fynd ben ben am swydd yn y Deri.

Tuesday 25 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

John Deri Fawr oversteps the mark leaving Eileen in danger. Following Gerwyn’s confession, Mark faces getting along with Brynmor or moving out and living alone.

Dydd Mawrth 25 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae John Deri Fawr yn mynd cam yn rhy bell gan adael Eileen mewn peryg. Yn dilyn cyffesiad Gerwyn, mae’n rhaid i Mark wynebu cydfyw gyda Brynmor neu symud allan i fyw ar ben ei hun.

Catch up on all the drama in Cwmderi via BBC Iplayer and S4C Clic.

Wednesday 26 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As Kelly disappoints Jason with her article, it turns out to be a cathartic experience after all. How will Tesni react when she hears about Guto and Gerwyn leaving for South America?

Dydd Mercher 26 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Wrth i Kelly siomi Jason gyda’i herthygl, daw profiad llesol iddo yn y pendraw. Sut wnaiff Tesni ymateb pan gaiff wybod am Guto a Gerwyn yn gadael i deithio De America?

Thursday 27 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Tesni and Sion have an argument when Sion suspects that she’s damaging the reputation of the shop. Izzy tries to persuade Mathew to buy a house together.

Dydd Iau 27 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Aiff yn ffrae rhwng Tesni a Sion wrth i Sion ei chyhuddo o ddod ag enw drwg i’r siop. Ceisia Izzy berswadio Mathew i brynu ty gyda hi.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: