Monday 24 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As Garry and Dylan try to woo Dani, who will succeed in attracting her attention? Cassie interviews candidates for a barmaid job at the Deri and Sara and Kelly go head to head.

Dydd Llun 24 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Gyda Garry a Dylan yn awyddus i swyno Dani, pwy fydd yn llwyddo i gael ei sylw? Wrth i Cassie gynnal cyfweliadau, rhaid i Sara a Kelly fynd ben ben am swydd yn y Deri.

(Picture: S4C)